Syarat Penggunaan

TERMA & SYARAT

Dengan mendaftarkan akaun dengan EFAWIN, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat yang berkaitan dengan produk permainan kami. Sila baca T & C dengan berhati-hati dan jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana daripada mereka, jangan gunakan laman web tersebut.

 1. Keperluan umur minimum untuk menggunakan produk kami ialah 18 tahun. Kami berhak untuk bertanya kepada pemain dari mana-mana bentuk dokumentasi untuk membuktikan umurnya dan menggantung akaun tersebut sehingga dokumentasi disediakan.
 2. Apa-apa bentuk transaksi / taruhan yang dijalankan adalah tanggungjawab pemain sahaja. Ia adalah tanggungjawab pemain untuk memastikan butiran akaun mereka dikompromi. Jika pemain mengesyaki perkara itu, dia harus memaklumkan kami dengan segera untuk menetapkan semula kata laluan.
 3. Setelah pertaruhan / pertandingan disahkan, ia tidak boleh dibatalkan atau diubah.
 4. Pembayaran maksimum untuk Camp Mix Parlay dalam produk Sukan kami adalah SGD / MYR 20,000
 5. Betul EFAWIN berhak membatalkan sebarang pertaruhan jika terbukti bahawa taruhan tersebut dijumpai sebagai percubaan untuk menipu EFAWIN. Akaun-akaun yang didapati berbuat demikian akan digantung.
 6. Sekiranya terdapat pemeriksaan keselamatan rawak, pemain menerima permintaan EFAWIN untuk sebarang dokumentasi sebagai bukti identiti. Ini adalah untuk melindungi akaun pemain dan dana dari sebarang bentuk kecurian identiti.
 7. EFAWIN tidak akan bertanggungjawab sekiranya sebarang transaksi ditolak oleh institusi kewangan disebabkan oleh butiran peribadi yang tidak betul yang diberikan oleh pemain. Sila maklumkan kepada kami jika terdapat apa-apa yang salah dengan butir-butir peribadi anda.
 8. EFAWIN tidak membenarkan penciptaan berbilang akaun. Mana-mana pemain yang didapati melakukannya dengan memanipulasi butiran peribadi akan menyebabkan penamatan akaun. Semua kemenangan yang terkumpul juga akan dibatalkan.
 9. Sebelum mendapat kelulusan permintaan pengeluaran, EFAWIN berhak meminta pemain daripada sebarang bentuk dokumentasi untuk bukti identiti. Kegagalan untuk menyediakan dengan dokumentasi tersebut mungkin menyebabkan pembatalan kemenangan dan penggantungan akaun. Dokumentasi termasuk tetapi tidak terhad kepada kad pengenalan, lesen memandu, penyata bank dan pasport.
 10. Apa-apa bentuk bonus, promosi dan / atau tawaran istimewa tertakluk kepada terma sendiri. Pemain bersetuju untuk membaca dan memahami terma yang mengawal bonus yang mereka kumpulkan. EFAWIN mempunyai hak untuk menyemak semula syarat-syarat pada bila-bila masa atau membatalkan bonus, promosi dan / atau tawaran istimewa.
 11. Bahasa rujukan bagi Terma dan Syarat ini adalah bahasa Inggeris. Dalam sebarang kes jika Terma dan Syarat diterjemahkan, hanya versi Bahasa Inggeris yang sah.
 12. Terma & Syarat ini mengatasi sebarang komunikasi melalui sembang, telefon atau e-mel.